“Heel veel organisaties zijn aan het sterven.” Een heftige uitspraak van Jef Staes, innovatie expert, spreker en auteur. Wat gebeurt er toch allemaal? Volgens Jef switchen we momenteel van een 2D tijdperk, waar je schaarste aan informatie had, naar een 3D tijdperk, waar je hebt te maken met een berg aan informatie en iedereen gemakkelijk toegang heeft tot die informatie.

Ook woedt er een strijd tussen twee soorten mensen, tussen 2D smarts en 3D smarts. De 2D smarts werken vanuit hun intelligentie en discipline. 3D mensen handelen vanuit hun passie.

Organisaties hebben nu 3D smarts nodig om te blijven voortbestaan! Deze mensen werken vanuit hun talenten en passie en blijven steeds leren in de flow van de informatiestroom. Maar organisaties worden vaak nog geleid door 2D smarts. Het zijn mekkerende schapen die niet weten hoe ze hun organisatie moeten veranderen. En het lastige is dat 2D mensen niet zomaar hun positie in een organisatie opgeven. Jef noemt dat het machtsdefect en het leidt tot de ondergang van organisaties. S-O-S

Daarom moet team management opnieuw worden uitgevonden. Managen is niets anders dan dingen handig voor elkaar krijgen, maar dan wel op de 3D wijze. Dat betekent dat passie en talenten van medewerkers de uitgangspunten zijn. Er zijn daarom ook 3D managers nodig met andere competenties. Een goede 3D manager is vooral een inspirerende story teller, die orde schept in de chaos en die een organisatie wel goed door de 3D innovatie- en informatievloedgolf kan loodsen. Deze manager zal eveneens een cast coach, rolverdeler, moeten zijn om medewerkers rollen geven die het meest kansrijk zijn voor henzelf en voor de organisatie. Uitgaande van hun passie en talenten. Zo krijg je mensen in hun groove, start het echte leren en stopt het gemekker. No sheeping is het streven!