In balans met maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)
Als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) dan werkt Senefelder Misset volgens de gangbare Triple P-benadering die zich richt op de principes People, Planet en Profit.

Wij streven ernaar om de drie P's zorgvuldig op elkaar af te stemmen. Daarom is binnen ons bedrijf alles erop gericht om zo optimaal mogelijk te opereren. Dat betekent dat we onophoudelijk werken aan procesverbetering, verkorten van doorlooptijden, innovatie en ketenintegratie. Daarbij gaan we steeds uit van drie kernwaarden, oftewel de drie beloftes van Senefelder Misset: duurzaamheid, klantgerichtheid en innovatie. Alleen zo kunnen wij onze klanten zo optimaal mogelijk blijven bedienen, onze medewerkers prettig laten werken, goed samenwerken met onze leveranciers en het milieu zo min mogelijk belasten. We werken daarbij op basis van de kenmerken: samenwerken, open, respectvol, 'Afspraak is afspraak’, dialoog, pro-actief, meedenken en partnership.

Omdat goed altijd beter kan, houden we onze prestaties, bedrijfsvoering en contacten met klanten en leveranciers continu onder de loep. Daarmee kunnen we onze klanten ook weer beter adviseren en begeleiden. We streven ernaar om content te ontsluiten volgens de laatste kennis en inzichten en zo milieuvriendelijk mogelijk. We gaan daarbij voor continuïteit. Dé ultieme vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daar zijn wij en alle betrokken partijen het meest bij gebaat op de middellange termijn en langere termijn.

Gecertificeerd papier

Onze productieketen is ook gecontroleerd en gecertificeerd op het gebruik van papier dat is gecertificeerd volgens de richtlijnen van FSC® of PEFC.  FSC en PEFC zijn internationale organisaties die zich inzetten voor behoud en verantwoord bosbeheer.  Bij verantwoord bosbeheer wordt op evenwichtige wijze rekening gehouden met de ecologische, sociale en economische aspecten die bij bosbeheer horen. 

Wij willen onze klanten graag de mogelijkheid bieden om papier te gebruiken waarvan het hout afkomstig is uit duurzaam beheerd bos en gecontroleerde bronnen. Daarom beschikken wij over  de belangrijkste Chain of Custody-systemen op dit gebied:  FSC® (certificaatnummer SCS-COC-000970 met logo licentienummer FSC-C01818) en PEFC (certificaatnummer SCS-PEFC/COC-006291 met logo licentienummer PEFC/30-31-151).

Beide systemen voor duurzaam bosbeheer worden binnen het Nederlandse inkoopbeleid geaccepteerd als bewijs dat het gebruikte hout aantoonbaar duurzaam geproduceerd is.