Een grafische dienstverlener met een rijk verleden? Dat is Senefelder Misset!

1873 – 1902 Van handelsdrukkerij naar drukker- en uitgeversmaatschappij
In 1873 stichtte Cornelis Misset (24 jaar) een handelsdrukkerij in de Grutstraat in Doetinchem. De eerste hoogdrukrotatiepers werd 26 jaar later, in 1899, in gebruik genomen. Enkele jaren later werd Misset een naamloze vennootschap: NV Nederlandsche Drukker- en Uitgeversmaatschappij 'C. Misset' Doetinchem. 

1907 – 1954 Nieuwe persen
In 1907 vervaardigt Misset tien vak- en weekbladen. Dit aantal groeit en in 1925 wordt de eerste offsetpers aangeschaft. Een paar jaar later wordt de eerste diepdrukrotatiepers in gebruik genomen. In 1945 wordt het bedrijf getroffen door een bominslag. De schade wordt gelukkig hersteld in hetzelfde jaar. In 1954 is het tijd om een nieuwe hal aan het bestaande gebouw te bouwen. Hier wordt een nieuwe hoogdruk- en diepdrukrotatiepers ondergebracht. Op de eerste verdieping ontstaat er daardoor ruimte voor redacties.

1968 – 1984 Onderdeel van Elsevier
In 1968 gaat Misset deel uitmaken van NV Uitgeversmaatschappij Elsevier te Amsterdam en de International Publishing Corporation te Londen. De Ondernemingsraad vergadert voor de eerste keer. De eerste 4-kleuren diepdrukrotatiepers wordt in gebruik genomen.
Vanaf de jaren zeventig gaan drukkerij en uitgeverij zelfstandig werken. De vennootschappelijke splitsing tussen drukkerij en uitgeverij is in 1972 een feit. Een paar jaar later, in 1976, zijn de Misset bedrijven voor 100% eigendom van Elsevier en halverwege de jaren tachtig neemt Misset het nieuwe bedrijfspand op het industrieterrein ‘De Huet’ in Doetinchem in gebruik. Misset wordt technologisch up-to-date ingericht.

1989 – 1998 Henkes Senefelder en Roto Smeets
In 1989 wordt Audet Nijmegen overgenomen door Elsevier. Misset Grafische Bedrijven maakt zich los van Elsevier en gaat een samenwerking aan met Henkes Senefelder, eveneens een oud-Elsevier bedrijf. Ter onderstreping van de band met het Purmerendse bedrijf wordt de naam MGB gewijzigd in Senefelder Misset Grafisch Bedrijf. In 1991 vindt de intrede van de offset-rotatie-techniek plaats. Een paar jaar later, in 1995, is het afgelopen met de diepdrukactiviteiten. Senefelder Misset is nu een puur offsetbedrijf. In 1998 gaat het bedrijf behoren tot de Roto Smeets drukkerijen en valt het voortaan onder de RSDB Holding. De naam Senefelder Misset blijft behouden.

2000 – 2012 Uitbreiding
In 2002 wordt er een nieuwe frontoffice organisatie opgezet. Dit gaat gepaard met een grootscheepse interne verbouwing. Het machinepark wordt in 2006 uitgebreid met een 16-pagina pers (Polyman). Al gauw blijkt dat er te weinig ruimte is en dat uitbreiding van het bedrijfspand noodzakelijk is. In 2008 breidt Senefelder Misset daarom uit voor de afdeling Nabewerking. Maar liefst 5.500 m2 extra ruimte! Bovendien wordt het machinepark verrijkt met een garenloos bindstraat. In 2009 wordt de 16- en 32-pagina drukpersen vervangen door een 64-pagina drukpers. Het jaar daarop, in 2010, komt er een geheel nieuwe business unit bij: X-Media Solutions. De unit richt zich op het beheren, produceren en crossmediaal ontsluiten van content.  

2013
Senefelder Misset blijft groeien. In 2013 wordt er geïnvesteerd in de Ferag UniDrum, een ultramoderne machine als het gaat om verzamelhechten. Dankzij dit verzamel- en hechtsysteem kan de productiecapaciteit verder worden geoptimaliseerd.

2016
Op 1 januari 2016 wordt Dock35 opgericht. Dock35 richt zich op alle niet-drukwerkgerelateerde activiteiten binnen de Senefelder Groep. Binnen Dock35 ondersteunen circa 40 medewerkers - verdeeld over vier bedrijven - z’n 100 uitgevers, verenigingen, stichtingen en MKB-bedrijven met marketing en het maken, exploiteren en uitgeven van media. Dock35 bestaat uit de bedrijven X-Media Solutions, PSH Media Sales, NextGen Publishers en Dock35 Marketing.

2017
Per 1 oktober 2017 zijn Dock35 Marketing en X-Media Solutions samen verder gegaan als Dock35 Marketing om zo een nog bredere dienstverlening te bieden aan haar klanten.

Dock35 Marketing is nu een fullservice (content)marketingbureau geworden dat alle marketing- en communicatiedisciplines in huis heeft. Dock35 Marketing helpt organisaties om op effectieve wijze te communiceren met haar doelgroep(en).

2018
Per 1 januari 2018 zijn PSH Media Sales en NextGen Publishers samen verder gegaan als Dock35 Media, een uitgeverij met inhouse media sales.