Digitaal aanleveren

Een goed begin is het halve werk. De basis voor perfect drukwerk ligt in het juist aanleveren van de juiste materialen.

Hier vindt u instructies voor digitaal aanleveren en de ‘log in’ faciliteit om online uw prepress bestanden aan te leveren. Daarnaast de voorwaarden die gelden voor het aanleveren van fysieke bijlagen. Voor eventuele vragen neemt u contact op met uw ordermanager.

Specs digitaal aanleveren

U kunt in diverse bestandsformaten aanleveren. Zie schema:

Digitaal aanleveren schema

Bij voorkeur ontvangen we drukgerede Certified PDF bestanden, dat wil zeggen PDF/X-1A PLUS bestanden die gemaakt zijn met een 'Ghent PDF Workgroup compliant applicatie' en die met goed resultaat zijn gepreflight met het juiste PDF profiel. Voor diepdruk kunnen behalve PDF ook geripte bestanden worden aangeleverd.

In het menu vindt u alle benodigde specificaties, settings, profielen etc. voor de aanlevering van betrouwbare drukgerede bestanden en proeven.

U kunt ook niet-drukgerede bestanden aanleveren. Senefelder beschikt over vakkundige prepress specialisten, die uw ontwerpbestanden drukgereed maken of die desgewenst uw opmaak, kleurconversies, scanwerk, correcties en proeven verzorgen. Zij maken daarbij gebruik van de meest moderne technieken. Zo worden uw data en proeven optimaal afgestemd op het drukproces. Het scheelt u aanzienlijk in werk! Neem voor aanlevering van niet drukgerede bestanden contact op met uw Senefelder Misset contactpersoon

Voor meer informatie over onze dienstverlening op dit gebied kunt u verder lezen bij het onderdeel prepublishing.