Senefelder Misset, X-Media Solutions, tijdschriften, drukkerij, vellen offset, rotatie offset, website ontwikkeling, Seminar
Directeur en uitgever Walter Vesters van Scope Business Media ging te rade bij zijn lezerspubliek, kreeg inzicht in de werkelijke informatiebehoefte en kon zo toewerken naar gloednieuwe en effectieve businessmodellen. Hij deelt zijn boeiende verhaal.

Vesters werkt in 1997 voor het blad Management Scope. Een tijdschrift dat was gericht op management, directies en commissarissen van de duizend grootste Nederlandse bedrijven. De oplage telde 40.000 exemplaren. In 1998 kreeg hij het blad in handen via een management buy-out die werd gefinancierd door NPM Capital Partners, een participatiemaatschappij. Tien jaar later kreeg Vesters van zijn commissarissen het verzoek om een echt nieuw businessplan te schrijven voor het blad Management Scope en uitgeverij Scope Business Media.

Financiële tegenslagen
Er brak een lastige tijd aan voor Walter Vesters, de (financiële) tegenslagen stapelden zich op. En dan waren er natuurlijk nog de crisis en het gegeven dat de vertrouwde verdienmodellen van uitgevers minder opbrachten. Vesters moest hoe dan ook komen met een vernieuwend businessplan en een bijbehorend businessmodel. Voordat Vesters hieraan begon, heeft hij eerst bij zijn lezers gepolst of ze nog wel behoefte hadden aan het maandblad Management Scope. Dat bleek niet het geval! Lezers meldden onder meer dat zij de informatie in het tijdschrift net zo goed op internet konden vinden. Maar zij gaven ook aan dat ze zich wel verbonden voelden met het merk. Vervolgens werd aan de lezers gevraagd waar ze dan behoefte aan hadden. Het antwoord was: informatie over wat er in de toekomst gaat gebeuren. Vesters is dit later ‘agenda-zettende’ kennis gaan noemen.

Topcontent
Hierna is Vesters naarstig op zoek gegaan naar deze informatie. Zijn queeste leidde naar de grote boardroomconsultants, waaronder Accenture en Boston Consulting Group. Vesters sprak met deze partijen af om hun kennis te vertalen naar content voor de duizend grootste bedrijven. De content komt via alle kanalen van Management Scope terecht bij die bedrijven en kan leiden tot leads voor de boardroomconsultants. Het businessmodel, waarbij topcontent voorop staat, bleek al snel succesvol en andere bedrijven riepen ook de hulp in van Management Scope om hun thought leadership voor het voetlicht te brengen.

Small, but excellent data
Vanuit het idee dat businessmodellen niet lang meegaan werkte Vesters in 2013 een nieuw model uit: ‘Small, but excellent data’. Scope Business Media heeft inmiddels uitgebreide kennis opgebouwd over haar publiek, de duizend grootste bedrijven. Zo zijn er 26.000 afgesloten online cv’s. Deze content wordt onder andere gebruikt door headhunters en direct marketing-bedrijven. Alle verzamelde data maken ook gepersonaliseerde content en gepersonaliseerde advertising mogelijk. Daarom werkt Scope Business Media nu hard aan een eigen gepersonaliseerde database.

Door direct contact met je lezers kun je dus hun informatiebehoefte achterhalen en daar je aanbod van content op afstemmen en een nieuw businessmodel voor ontwikkelen. Daarnaast kun je ook content verzamelen van je publiek en die content - uiteraard onder strikte voorwaarden - weer aanbieden aan andere partijen.

X-Media Solutions adviseert u graag over nieuwe stappen op het gebied van publishing en bijbehorende businessmodellen. Neem gerust contact met ons op.