Senefelder Misset, X-Media Solutions, tijdschriften, drukkerij, vellen offset, rotatie offset, website ontwikkeling
De vakbeweging FNV zit volop in een vernieuwingsproces. Eldert Kuiken is hoofdredacteur bij FNV en medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van het medialandschap voor de nieuwe FNV. Hij geeft zijn visie op engagement en vertelt gedreven hoe de bond er nu en in de toekomst mee omgaat.

“Tegenwoordig staat engagement van mensen met een organisatie of merk volop in de belangstelling. Je hebt zoveel verschillende mogelijkheden en mediakanalen om een relatie met je klant of achterban te onderhouden. Het is veel diverser, interactiever en individueler geworden. Denk bijvoorbeeld aan social media. Groeien door te delen (many-to-many) vergt een wezenlijk andere mindset dan massacommunicatie (one-to-many). De individualisering van de samenleving zit niet in de behoefte van mensen, maar in de vorm van communiceren. Mensen krijgen een individuele stem en willen op hun persoonlijke behoefte worden aangesproken. Dat maakt de context zo belangrijk. Wil je relevant zijn, dan moet je aansluiten op de belevingswereld van de mensen in je doelgroep, in alle diversiteit. Pas dan ben je dichtbij. ”

Verbondenheid
“Engagement van de leden met de vakbond is meedoen op talloze manieren. In woord en daad! Verbondenheid tussen en met onze leden vinden wij het allerbelangrijkste. We hebben met hen contact via ledenmagazines, websites, apps en velerlei social media. We zoeken ook nieuwe wegen: begin maart bijvoorbeeld sprak voorzitter Ton Heerts tijdens een Google Hangout in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen met kiezers over het sociaal beleid van gemeenten en de FNV-standpunten daarin.”

Dicht bij de leden
“De vernieuwing van de vakbond, zoals die nu gebeurt onder de noemer ‘FNV in beweging’, is volgens mij een noodzakelijke voorwaarde voor engagement in de toekomst. Juist om met meer dan één miljoen leden als één FNV één krachtig geluid te kunnen laten horen in Den Haag en in Brussel, organiseren we ons dicht bij de leden. In hun sector, in hun taal en in hun belevingswereld. Met nieuwe media en zeker ook met de oude bekende. We richten straks ook circa 35 vakbondshuizen in. De publieksplekken van de FNV voor leden, kaderleden en onze medewerkers, overal in Nederland. Dichtbij de leden zijn! Dat is in essentie FNV in beweging.”

Corporate magazine
“Naast het ontwikkelen van een nieuwe website met het portaal ‘Mijn FNV’ voor leden en kaderleden, ontwikkelen we een nieuw corporate magazine, gedrukt waar nodig en online waar mogelijk. Het magazine zal net zo worden ingericht als de nieuwe FNV. Dit betekent: één magazine voor de nieuwe ongedeelde FNV, gesectoraliseerd in edities. Technisch kan je steeds beter en goedkoper segmenteren in druk, mits je je CRM op orde hebt. Een sector-bestuurder kan dan, afhankelijk van de wensen van zijn achterban, ervoor kiezen om een x aantal pagina’s en wellicht de cover, foto’s en kaders, te wisselen met specifieke informatie voor die sector. Als je bijvoorbeeld een algemeen verhaal brengt over de pensioenproblematiek, dan kun je in de editie van de metaalsector andere kaders toevoegen dan bijvoorbeeld in de edities voor de schoonmaak- of zorgsector. Wat betekent de problematiek in die sector? Hoe zien de leden in die sector dat?”

“Engagement omvat ook alle aspecten van de verbondenheid tussen leden en met de bond. Daarvoor openstaan, zowel de mensen als de media, daar begint het mee. Ook in print. Veel leden willen aan elkaar laten zien hoe ze meedoen en meepraten. Een magazine ondersteunt dat. Zichtbaar en tastbaar. Ook weer dicht bij de mensen!”