Wij verzoeken u nadrukkelijk deze voorwaarden ook te communiceren naar uw adverteerders of andere leveranciers (drukkers, reclamebureaus, e.d.).

Aanleveradres
Senefelder Misset - Mercuriusstraat 35 - 7006 RK Doetinchem
Afdeling expeditie. Deze is geopend van 08.30 tot 16.30 uur

Algemeen
Elke zending dient voorzien te zijn van een vrachtbrief / paklijst / afleveringsbon met een duidelijke artikelomschrijving en de naam van de opdrachtgever (niet een reclamebureau of drukker).

Vrachtbrief / paklijst / afleveringsbon
Op elke vrachtbrief / paklijst / afleveringsbon dient vermeld te worden:

 • Naam van de bijlage en naam van het tijdschrift waaraan de bijlage moet worden toegevoegd
 • Datum van verschijning en editienummer van de desbetreffende titel (bijv. VI nr. 18)
 • Aantal exemplaren van de aangeleverde bijlage
 • Bij deelverpakking (dozen of bundels) aantal per deelverpakking
 • Bij gebruik van een code op de bijlage een toelichting van de code en vermelding van de codes
 • Naam van de Senefelder Misset contactpersoon/ordermanager te vermelden.

Datum binnenkomst
Maximaal 7 werkdagen, minimaal 3 werkdagen voor verzending van de betreffende titel dienen de bijlagen binnen te zijn. Bij titels met garenloze afwerking kunnen afwijkende doorlooptijden gelden. Neem daarom altijd contact op met uw ordermanager.

Verpakking
Aan te leveren op pallets

 • Maximale hoogte: 100 cm (inclusief pallet)
 • Afmeting pallet: minimaal: 60 x 80 cm, maximaal: 100 x 120 cm
 • Maximaal gewicht: 600 kg per pallet

Wijze van verpakken

Pallets

 • Per soort c.q uitgave separaat op een pallet.
 • Let op: elke soort, maar ook voor iedere uitgave van een titel separaat op pallet(s) aanleveren. Dus bijlage x bestemd voor 3 titels, op 3 separate pallets aanleveren, maar ook bijlage x bestemd voor 1 titel maar in 3 verschillende edities op 3 separate pallets aanleveren.
 • Nooit meerdere versies van bijlagen op 1 pallet.

Iedere pallet dient voorzien te zijn van een palletbrief met:

 • Titel tijdschrift
 • Editienummer
 • Datum verschijning
 • Aantal exemplaren op pallets
 • Bijlagen dienen onbeschadigd en verpakt te zijn met handzame deelpakken met de rug naar dezelfde kant gestapeld van minimaal 10 cm.
 • Tussen de lagen drukwerk stevige tussenlegvellen aanbrengen. Deze dienen het doorzakken en krom staan van drukwerk te voorkomen. Dit kan problemen veroorzaken tijdens het brocheren of opplakken.
 • Drukwerk dat is voorzien van UV-lak niet hoger stapelen dan 80 cm.
 • De pallets afleveren in wikkel- of krimpfolie.

Dozen (pallets)

 • Bijlagen verpakt in dozen altijd dezelfde kant op leggen.

Op elke doos vermelden (sticker of etiket):

 • Titel tijdschrift
 • Editienummer
 • Datum verschijning
 • Aantal exemplaren in de doos
 • Dozen dienen deugdelijk te zijn, maximale afmeting 305 x 220 x 250 mm, maximaal gewicht per doos: ± 8 kg.
 • Let op: in geen geval palletboxen of postcontainers gebruiken!!!

Opslag
Senefelder Misset slaat restanten van bijlagen één maand kosteloos op. U dient dan wel bij uw ordermanager vooraf aan te geven dat eventuele restanten moeten worden opgeslagen. Voor een opslag van langer dan één maand, houdt Senefelder Misset zich het recht voor € 10,- per palletplaats per maand in rekening te brengen.

Technische ver werking
Bij twijfel over de technische verwerkbaarheid, bijvoorbeeld door het bijzondere formaat, het type sachet of de dikte van de bijlage, altijd contact opnemen met uw ordermanager.

Garenloze afwerking
Indien uw titel garenloos gebrocheerd wordt, kunnen afwijkende eisen gelden voor de aanlevertermijn en plaats van aanlevering. Neemt u daarom altijd contact op met uw ordermanager, voordat u het gehele traject gaat opstarten.

Aansprakelijkheid
Als bij aflevering of tijdens de productie geconstateerd wordt, dat de bijlagen niet in overeenstemming met bovenstaande voorwaarden zijn afgeleverd en naar beoordeling van Senefelder Misset als gevolg hiervan niet of alleen met productievertraging te verwerken zijn, dan behoudt Senefelder Misset zich het recht voor de levering te weigeren of onmiddellijk met de verwerking van de bijlage / insert in de tijdschriften te stoppen. De daaruit voortvloeiende extra kosten en mogelijke schade zal Senefelder Misset in rekening brengen.

Senefelder Misset kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de inhoud en gevolgen van afspraken welke met betrekking tot de transactie in kwestie (bijlage/inserts e.d.) met derden worden gemaakt, tenzij Senefelder Misset daaraan haar schriftelijke goedkeuring heeft gegeven.