DRUKWERK AANLEVEREN

Een goed begin is het halve werk. De basis voor perfect drukwerk ligt in het juist aanleveren van de juiste materialen.

Hier vindt u instructies voor digitaal aanleveren en de ‘log in’ faciliteit om online uw prepress bestanden aan te leveren. Daarnaast de voorwaarden die gelden voor het aanleveren van fysieke bijlagen. Voor eventuele vragen neemt u contact op met uw ordermanager.

Specificaties digitaal aanleveren

U kunt uw bestanden in diverse bestandsformaten aanleveren:

Bij voorkeur ontvangen we drukgerede Certified PDF bestanden, dat wil zeggen PDF/X-1A PLUS bestanden die gemaakt zijn met een 'Ghent PDF Workgroup compliant applicatie' en die met goed resultaat zijn gepreflight met het juiste PDF profiel. Voor diepdruk kunnen behalve PDF ook geripte bestanden worden aangeleverd.

In het menu Helpdesk vindt u alle benodigde specificaties, settings, profielen etc. voor de aanlevering van betrouwbare drukgerede bestanden en proeven.

U kunt ook niet-drukgerede bestanden aanleveren. Senefelder beschikt over vakkundige prepress specialisten, die uw ontwerpbestanden drukgereed maken of die desgewenst uw opmaak, kleurconversies, scanwerk, correcties en proeven verzorgen. Zij maken daarbij gebruik van de meest moderne technieken. Zo worden uw data en proeven optimaal afgestemd op het drukproces. Het scheelt u aanzienlijk in werk! Neem voor aanlevering van niet drukgerede bestanden contact op met uw contactpersoon bij Senefelder Misset.

Adresbestanden

U kunt bij Senefelder Misset adressenbestanden aanleveren. Wij verzorgen de distributie van uw tijdschriften. In onderstaand document leest u hoe het aanleveren van adresbestanden in zijn werk gaat.

Aanleverspecificaties Plusproposities

Wij verzoeken u nadrukkelijk deze voorwaarden ook te communiceren naar uw adverteerders of andere leveranciers (drukkers, reclamebureaus, e.d.). Uiteraard kunt u bij vragen contact opnemen met uw ordermanager bij Senefelder Misset.

Algemene leveringsvoorwaarden
Indien de levering niet voldoet aan onderstaande condities of indien de levering eerder wordt aangeboden dan de door Senefelder Misset vastgestelde leverdatum, behoudt Senefelder Misset zich het recht voor de levering te weigeren. Ingeval de levering eerder dan de door Senefelder Misset vastgestelde leverdatum wordt aangeboden en in opslag moet worden genomen, is Senefelder Misset gerechtigd om zonder vooraankondiging opslag- en administratiekosten aan haar opdrachtgever in rekening te brengen. Deze kosten bedragen € 10,- per palletplaats per maand.

Administratieve begeleiding
Aangeleverde goederen/pallets moeten zijn voorzien van palletlabels met:
    •    De naam van de bijlage
    •    Bij gebruik van een code op de bijlage een toelichting van de code en vermelding van de codes
    •    Het tijdschrift waarin de bijlage moet worden verwerkt
    •    Datum van verschijning en/of editienummer van de desbetreffende titel
    •    Naam van uw ordermanager bij Senefelder Misset
    •    Het totaal geleverde aantal, gespecificeerd in eenheden per deelverpakking

De begeleidende vrachtbrief moet zijn voorzien van dezelfde gegevens als hierboven vermeld.

Indien er sprake is van verschillende coderingen, welke specifieke tijdschriften/edities verwerkt moeten worden, dan moeten deze bijlagen separaat aangeboden worden, op duidelijk gemerkte pallets. Nooit meerdere versies van bijlagen op 1 pallet.

Datum binnenkomst
Maximaal 7 werkdagen, minimaal 3 werkdagen voor verzending van de betreffende titel dienen
de bijlagen binnen te zijn. Bij titels met garenloze afwerking kunnen afwijkende doorlooptijden
gelden. Neem daarom altijd contact op met uw ordermanager.

Fysieke condities
Geleverde bijlagen moeten dusdanig zijn verpakt dat voldaan wordt aan de volgende condities:
    •    Geen beschadigingen
    •    Niet krom en/of gebogen
    •    Niet plakken en/of kleven
    •    Een goede verwerkingsmogelijkheid

Bundeling

Voorkom het gebruik van bundeltouwtjes om kromtrekken tegen te gaan. Eventuele deelslagen kleiner dan 10 cm leiden tot extra kosten. Per slag, respectievelijk per bundel dienen alle exemplaren in dezelfde richting gestapeld te zijn. Slagen dienen goed gesepareerd te zijn, zowel boven als naast elkaar. Indien stapeling niet goed mogelijk is, kan het gebruik van dozen of palletdozen raadzaam zijn, met gebruik van zowel horizontale als verticale tussenschotten.

Dozen/palletdozen

Volle dozen dienen hanteerbaar te zijn en te voldoen aan de normen van de Arbo. Dozen mogen niet ingedrukt of beschadigd zijn. Waar mogelijk dozen in verband op pallets stapelen.

Pallets

Pallets dienen goed verpakt aangeleverd te worden, eventueel in wikkel- of krimpfolie. Zonodig tussen de diverse lagen stevige tussen-leg-vellen aanbrengen en hoeksteunen gebruiken.Bijlagen dienen binnen de pallet te blijven. Bij voorkeur gebruik van Europallets; deze worden omgeruild. Gebruik van palletboxen is niet toegestaan. Een uitzondering hierop zijn palletdozen. Drukwerk voorzien van UV lak niet hoger stapelen dan 80 cm. Pallets dienen in dit geval gemerkt te worden met ‘niet stapelen’.

Aanvullende condities

Piles / stangen
In overleg is het mogelijk bijlagen in piles aan te leveren, met inachtneming van de hiervoor vermelde fysieke condities. Neem hiervoor contact op met uw ordermanager.

Perforeren
Bij bijlagen met perforatie mag de perforatie niet leiden tot openscheuren tijdens of voor machinale verwerking.

Sachets
Drukbestendigheid
De sachets dienen een druk te kunnen weerstaan van 1.000 kg gedurende 5 seconden. Dit om beschadiging van tijdschriften door lekkage van de sachets te voorkomen.

Sealranden
Om lekkage door de grijpers van het plakapparaat te voorkomen, is het noodzakelijk dat de sealranden van het sachet minimaal 5 mm breed zijn. Dit laatste geldt niet voor sachets zonder vloeistof of sachets die volgens opdracht bij een tijdschrift mee geseald worden. De vereiste drukbestendigheid blijft in alle gevallen onverkort van kracht. Voor een goede verwerking in tijdschriften is een absolute voorwaarde dat de sachets, en in het bijzonder de sealranden, zo vlak mogelijk zijn.

Verpakking
De sachets dienen rechtstandig in één richting in dozen van ca. 500 exemplaren aangeleverd te worden. De rijen sachets moeten gescheiden worden met behulp van tussenschotjes. Om vervorming van de sealranden te voorkomen moeten zowel dozen als tussenschotjes 10 mm hoger zijn dan de sachets. Gebruik goed hanteerbare dozen.

Testen
Om te controleren of het sachet in het tijdschrift kan worden verwerkt, zijn er voor een eerste beoordeling 10 exemplaren nodig. Deze dient u altijd 4 weken voor aanvang van de productie aan te leveren. Indien uit de beoordeling van deze test blijkt dat een plaktest nodig is, zijn er voor nadere testen (per magazine) minimaal 1.000 sachets vereist. Voor het optimaal uitvoeren van de plaktest dient u ook een lay-out bij te leveren van de gewenste stand op de pagina. Deze beoordeling en de eventuele plaktest gelden ook voor sachets zonder vloeistof. De aanvaarding van de opdracht en de definitieve prijsstelling voor het opplakken of op een andere wijze meenemen in het tijdschrift zijn afhankelijk van de eerste beoordeling en de eventueel uit te voeren plaktest.

Aanleveradres:
Senefelder Misset
t.a.v. naam ordermanager en o.v.v. naam tijdschrift
Mercuriusstraat 35
7006 RK  Doetinchem

De afdeling Expeditie is geopend van 08.30 uur tot 16.30 uur