Rotatieoffset heatset
Papierklasse Type profiel Datum Download
wfc ECI: ISOcoated_v2_eci_300.icc   29-1-2007 Download
ZIP - 1.569Kb
lwc ECI: PSO LWC Improved(ECI)   24-12-2009 Download
ZIP - 1.408Kb
sc ECI: SC_paper_eci.icc   29-1-2007 Download
ZIP - 1.298Kb
mfc ECI: PSO_MFC_Paper_eci.icc   13-2-2009 Download
ZIP - 1.383Kb
inp ECI:PSO_INP_Paper_eci.icc   13-11-2012 Download
ZIP - 1.563Kb
wfu Aangepast PSO Uncoated ISO12647(ECI) TAC260   25-2-2010 Download
ZIP - 1.351Kb
SNP ECI: PSO SNP Paper(ECI)   25-2-2010 Download
ZIP - 1.351Kb

 

Toelichting: Wij conformeren ons aan de kleurprofielen van de ECI voor zover deze beschikbaar zijn voor de diverse papierklasses. In de praktijk is bewezen dat met deze profielen, gebaseerd op ISO standaard 12647-2, zeer hoogwaardige kwaliteit bereikt kan worden.

Gebruik daarom deze profielen voor het maken van kleurproeven en voor kleurconversie van RGB naar CMYK (aanbevolen wordt relatief kleurmetrische rendering). In de kleurprofielen is een papiertint simulatie opgenomen. Binnen één papierklasse, in het bijzonder bij de LWC papieren, kunnen echter aanzienlijke verschillen voorkomen in papiertinten en deze kunnen ook op verschillende proefsystemen een nuance anders worden weergegeven.

Het gebruik van kleurprofielen garandeert niet dat uw proef overeenkomt met ons drukresultaat. Het is daarom noodzakelijk om met ons een proefafstemming te regelen. (Zie 'richtlijnen data en proef'). Verder is het noodzakelijk dat u op elke proef een FOGRA MediaWedge 3.0 / FOGRA Medienkeil 3.0 plaatst en een overprint controle strip: pdf-overprint-expert.eps of OverPrintCheck.pdf (zie pagina 'testvormen').

Kijk hier voor een uitgebreide toelichting op de verschillende papierklasses en de toepassing van kleurprofielen

 
Beschrijving papierklasse
Nederlands    25-2-2010 Download
PDF - 114Kb
Deutsch    25-2-2010 Download
PDF - 108Kb
Francais    25-2-2010 Download
PDF - 118Kb
Svenska    25-2-2010 Download
PDF - 106Kb
English    25-2-2010 Download
PDF - 99Kb